Lørdag den 8. juni blev der afholdt Skak for Alle på torvet i Herning.

Som led i Herning Skakklubs kampagne for at tiltrække nye medlemmer blev to sæt udendørs skakbrætter i forbindelse med åbningen af kulturugen “Kys Livet” opstillet på torvet, en 8 mands venskabsturnering i hurtigskak mod Silkeborg Skakklub aftalt, roll ups opsat, og foldere trykt klar til uddeling til de skakinteresserede publikummer. Både skakspillere og hjælpende klubmedlemmer var iført nye klubtrøjer for også at signalere Herning Skakklubs tilstedeværelse. Alt var således parat til at “vise flaget”.

En enkelt faktor var ingen imidlertid herre over: Vejret. Prognosen lød på regn, regn og atter regn, og da prognosen blev indfriet til fulde, var det et yderst beskedent antal publikummer, der mødte op. Det blev således så som så med uddeling af foldere, og klubtrøjerne blev da også hurtigt gemt bort under regntøj og vandtætte jakker.

Turneringen skulle vejret dog ikke forhindre i at blive gennemført. Man fristes til at sige desværre. Det kan selvfølgelig siges, at Herning Skakklub er usædvanlig gæstfrie, men at tabe 3½ -½ til gæsterne fra Silkeborg var måske nok at gå til yderligheder. Kun på førstebrættet lykkedes det Ole Helmer Mikkelsen at opnås remis mod Per Knudsen, mens de øvrige spillere måtte erkende et kort øjeblik at have mistet overblikket/ overset modpartens muligheder med tabt kamp som endelig konsekvens (at begge hold smiler på billedet skyldes muligvis, at de efter afgørelsens stund endelig kunne komme i læ for regn og rusk).

Et par solstrålehistorier kunne det trods alt blive til.

På et tidspunkt kom et gemytligt ægtepar forbi, der indvilgede i at blive portrætteret ved klubbens roll up. De havde trodset uvejret for lige at se, hvad der foregik på torvet. Man skulle jo ellers tro, der var tale om hardcore fans af Herning Skakklub.

Det noget mindre balkon skakbræt blev flittigt benyttet af børn og voksne. Et par veninder eller søstre tog sig en hurtig kamp, og nogle af klubbens medlemmer ligeså.

En enkelt meget ung spiller løb dog med opmærksomheden. Som hans mor forklarede, er skak hans store passion, ikke så meget på nettet som på et rigtigt skakbræt. Han spiller hver dag, men først efter at have lavet sine lektier får han lov, så han er blevet meget skrap til matematik, forklarede hun smilende.

Begge blev de orienteret om muligheden for at spille Skoleskak fra kl. 17.00 om mandagen på Vestervangskolen i Herning og blive medlem af Herning Skakklub, der spiller samme aften samme sted fra kl. 19.00, hvis der manglede udfordringer blandt skoleskakspillerne. Naturligvis fik de også en folder med sig hjem. Trods et par mindre fejlgreb lykkedes det skam knægten at vinde partiet, så vi krydser fingre for at se det unge talent igen, når næste sæson starter op i august.

Endelig kan Herning Skakklub glæde sig over, at Herning Kommune i forbindelse med nedtagning og oprydning på “slagmarken” valgte at forære de store skakbrikker til Herning Skakklub og samtidig fortsat opbevare dem, hvilket ellers ville have været lidt af en udfordring for klubben.

Selve brættet var venligst udlånt fra Aalborg, så klubben skal jo nok ud at investere i et udendørs bræt. Indtil det sker, er der heldigvis et permanent bræt lokaliseret i Sdr. Anlæg, der kan benyttes, men det kunne jo være en idé at anvende det store sæt i forbindelse med andre events, der kan foregå indendørs eller udendørs. Bestyrelsen har luftet tanken om at arrangere noget allerede i august.

Herning Skakklubs kampagne for at tiltrække nye medlemmer fortsætter i øvrigt i august, hvor to gesandter for klubben besøger en række uddannelsesinstitutioner i Herning for at opsætte en lille plakat og lægge nogle foldere i håbet om, at nogle af de unge studerende finder det smart at styrke “hjerne-musklen” og møder op til Herning Skakklubs Åbent Hus arrangement mandag den 9. september kl. 19.00.

God Sommer!

(når den ellers kommer)

Siden ‘Lær Skak!’ har gennemgået en mindre opstramning, Det skulle nu være nemmere at komme frem og tilbage i indholdet.

Der er tilføjet link til 4 danske skakvideoer fra DSU om gafler, bindinger, afdækkere og åbningsspillet, alt sammen basisviden, men værd at repetere.

Desuden er der tilføjet et interview med Sune B. Hansen, der gennemgår sit livs mest smertefulde parti. At det kan se godt ud og pludselig gå grueligt galt, kender de fleste nok til, men at det også kan ske for de bedste af de bedste, er værd at notere sig. God fornøjelse!

Det er ganske vist. Snart kan medlemmerne af Herning Skakklub trække i trøjen.

Som oplyst på generalforsamlingen ville der snart komme mulighed for at repræsentere Herning Skakklub langt mere tydeligt end tidligere ved turneringer i det ganske danske land og i udlandet, idet bestyrelsen har besluttet at få lavet en serie mørkeblå trøjer med klubbens logo på.

I skrivende stund er klubtrøjerne er netop hjemkommet færdiggjort med påsyet logo både for og bag, og snart vil der komme en melding om pris, og til hvem, du skal henvende dig, så du kan få dig en klubtrøje.

FÅ EN TRØJE GRATIS

Hvis du vælger at hjælpe klubben med torveaktiviteten lørdag den 8. juni 2024 fra 10.00 til 15.00, udleverer bestyrelsen en klubtrøje til dig, som du så skal have på under aktiviteten, og efterfølgende kan beholde kvit og frit.

På den underskønne model her nedenfor kan du se, hvordan trøjen tager sig ud.

Referatet fra årets ordinære generalforsamling er nu at finde på hjemmesiden. Du finder det på siden ‘Mød Skakklubben’ under referater. Du kan dog også tilgå det direkte her.

Herning Skakklubs hjemmeside er på opfordring nu udstyret med en begivenhedskalender.

Der er pt. kun indsat to kommende begivenheder, nemlig Generalforsamling 2024 og Skak for Alle på Torvet.

Som man nu lyster, kan man se kalenderen som en liste eller en månedsoversigt. Det er også muligt at sætte de begivenheder, der har interesse over i egen Google kalender eller tilsvarende ved et tryk på en knap.

Prøv det!

Bestyrelsen i Herning Skakklub har afholdt møde den 13. marts 2024. Læs om tøj med logo, deltagelse i kulturugen og meget mere. Hent referatet her.

Mandag den 29. april kl. 19.00 er det tid for årets ordinære generalforsamling i Herning Skakklub.

Dagsordenen er udsendt til medlemmerne 3. april 2024 pr. e-mail og vil også være tilgængelig i klubben mandag den 8. april 2024, men i grove træk vil indholdet være som følger.

Formand Jens Lund Jensen vil afgive beretning, altså fortælle om den forgange sæsons mange begivenheder og udvikling inden for skak i klubben, regionen og på landsplan, hvor en ny tilpasning af det danske rating-system til det internationale FIDE rating-system nok vil interessere de fleste.

Derudover vil der være valg til bestyrelsen, hvortil alle nuværende bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de gerne modtager genvalg, fastsættelse af kontingent, gennemgang af årsregnskabet og en drøftelse af næste sæsons klubturnering og øvrige aktiviteter.

Herning Skakklub er traditionen tro vært ved et beskedent traktement.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Herning Skakklub har fået et nyt medlem, Jesper Maul Vidriksen.

Jesper overtager opgaverne som sekretær, der tidligere er blevet udført af Steen Juul Mortensen, bestyrelsens erfarne nestor. Steen fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem. Jesper erstatter Henning Mikkonen, der fungerede som depotbestyrer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer opretholder deres positioner.

Jesper Maul Vidriksen siger om sin erfaring med skak: ”Min mormor lærte mig ret tidligt at spille skak. Som barn havde hun spillet i stalden med sin storebror, når koen skulle kælve. Da jeg var 14 år, begyndte jeg i Aaskov Skakklub, der var en hyggelig klub med fine spillelokaler. Mens jeg boede i Aarhus, spillede jeg i SK1968. Klubben har mange stærke spillere og fokus på sociale aktiviteter. Jeg var formand for klubben i tre år.”

Det er Jesper Maul Vidriksen, der fremadrettet som sekretær står for kontakt til pressen, indkaldelser til generalforsamling, invitationer til sociale arrangementer og “rykkere” vedrørende tilmelding til Byturneringen, Klubturneringen og Midtjylland Open mfl.

Jesper kan kontaktes via presse@herningskakklub.dk

Efter referentens tilbagekomst fra det store udland er referatet af årets generalforsamling nu at finde under Mød Skakklubben / Bestyrelsen. Følg blot dette link Mød Skakklubben og rul ned på siden.

Mandag den 8. maj kl. 19.00 afholder Herning Skakklub sin årlige generalforsamling på Vestervangskolen efterfulgt af en turnering i lynskak. Medlemmerne har modtaget indkaldelsen pr. e-mail og på anden vis.

Foruden formandens beretning, der opridser den sæson, der lige er gået og skuer lidt ind i fremtiden, er der valg til forskellige poster i bestyrelsen og andre tillidshverv i foreningen. Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent.

Herning Skakklub vil som sædvanlig være vært ved et beskedent, men godt traktement.

Vel mødt!