9. HOVEDKREDS INDBYDER HERMED TIL ÅRETS KVALIFIKATIONSTURNERING TIL DSUs POKALTURNERING

 

Kvalifikationsturneringen finder sted hos:

Herning Skakklub, Vestervangskolen, indgang C, Gl. Skolevej 35, 7400 Herning.
Søndag, den 21. april 2024 kl. 10.00. 

(Der forefindes kantine på stedet.)

Turneringen gælder som kvalifikation til DSU’s pokalstævne pinsedag, søndag den 19. maj 2024, der afholdes i Middelfart iflg. DSU, og ikke i Svendborg som der ellers har været tradition for.

Se reglementet her: Reglement for Pokalturneringen – Dansk Skak Union / Love

 


Kvalifikationsturneringen

Klubberne kan tilmelde så mange 4-mands hold, de ønsker.

Der spilles i 3 rækker:

  1. Eliterækken – fri tilmelding.
  2. Bredderækken – holdets rating gennemsnit under 1800.
  3. Basisrækken – holdets rating gennemsnit under 1300.

Præmier: Afhænger af deltagerantallet.

Krav til rating på holdene:

Et hold i Bredde- og Basisrækken må til en runde maksimalt have et rating gennemsnit på henholdsvis 1800 og 1300 for de 4 aktive spillere udregnet efter årets først offentliggjorte rating liste fra DSU. Se her: pokalrating2024.pdf (skak.dk)

Der spilles i grupper:

Der spilles så vidt muligt i grupper – alle mod alle. Dette kan dog ændres af turneringslederen, når deltagerantallet kendes.

Betænkningstid: 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.

Kvalificerede til pokalfinalestævnet:

Nr. 1 og 2 fra Eliterækken og Bredderækken kvalificerer sig til finalestævnet.

9. HK giver vinderne i de 2 rækker gratis spisebilletter til finalestævnet.

Tilmelding til kvalifikationsturneringen: 

Senest torsdag den 18. april 2024 til Jens Lund Jensen på e-mail hamborg@post10.tele.dk, eller på telefon nr. 3060 8918 med angivelse af følgende:

  • Antal hold
  • Hvilken række man ønsker at deltage i
  • Navne + evt. reserve for hvert hold


Pokalfinalestævnet

Der er fri tilmelding for Seniorrækken +50, Seniorrækken +65 og Juniorrækken til pokalfinalestævnet.

Juniorhold

Juniorhold kan dannes på tværs af klubber inden for samme hovedkreds. Spillerne må ikke være fyldt 20 år den 1. januar 2024.

Seniorhold

Seniorhold kan frit tilmeldes således firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.

Tilmelding til finalestævnet

Tilmelding til finalestævnet skal ske til Jens Lund Jensen senest søndag den 5. maj 2024. Senior- og Juniorhold kan også tilmelde sig direkte til turneringslederen på pokalturnering@skak.dk.

 

 

 

 

Med skaklig hilsen

Jens Lund Jensen

Pokalturneringsleder 9. HK