Kære Klubkammerat!

Traditionen tro holder Herning Skakklub juleafslutning.

Det sker mandag d. 18.december i kantinen på Vestervangskolen fra kl. 18.30.

I år står fortæringen på luksussmørrebrød.

Klubben er vært ved 2 stykker, der er højt belagt,  så man skal nok blive mæt! Ønsker man flere stykker, er det på egen regning. Stykpris kr. 34, -.

Øl, vand  og snaps kan købes til meget rimelige priser.

Hvad man foretrækker at spise, krydser man af på den rundsendte bestillingsseddel, der enten afleveres i klubben eller sendes til undertegnede på mail -steenjuul@post.tele.dk – senest mandag den 11. december.

Efter spisningen vil der som sædvanlig blive arrangeret en handicaplynturnering.

Med venlig hilsen

Steen Juul Mortensen

NB. Møder man ikke op- på trods af tilmelding – må man betale for sin bestilling.