Herning Skakklub indleder snart sine hurtigskakturneringer på klubaftenerne. Disse aftener vil der også være mulighed for at spille traditionelle klassiske partier, begge typer afvikles i 4-mandsgrupper. Man skal ikke tilmelde sig, men blot møde op i god tid, altså før kl 19.00, så turneringlederen har tid at sætte holdene.

Holdturneringen, hvor klubberne i 9. hovedkreds dyster med hinanden er ligeledes på trapperne. Derudover har vi både en træningsaften, en hyggeaften og en årsafslutning at forholde os til.

Endelig skal vi ikke glemme, at en ferie forestår.

Der er nok at forholde sig til, så Steen Juul Mortensen har sammenfattet nedenstående overblik, der både kan læses online eller downloades.

God fornøjelse!

Samlet overblik over de kommende begivenheder.

Plan for resten af 2023

9. oktober:                  Klubben er åben

16. oktober:                Skolen lukket

23. oktober:                Trænings – og undervisningsaften ved Jesper Maul Vidriksen

30. oktober:                Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Klassisk skak i 4-mandsgrupper. 1. runde

3. november:              Hyggeaften på Café Poulsen

6. november:              Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Klassisk skak i 4-mandsgrupper. 2. runde,

13. november:            Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Holdkampe

20. november:            Hurtigskak i 4.mandsgrupper, Klassisk skak i 4-mandsgrupper.3. runde

27. november:            Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Holdkampe

4. december:              Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Klassisk skak i 4 -mandsgrupper. 1. runde

11. december:            Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Holdkampe.

18. december:            Afslutning med smørrebrød

8. januar 2024:           Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Klassisk skak i 4-mandsgrupper. 2. runde

15. januar:                  Hurtigskak i 4-mandsgrupper, Klassisk skak i 4-mandsgruppper. 3. runde

Tilmelding

Til hurtigskakturneringerne møder man – i god tid! – blot op i vores sædvanlige lokaler.

Til klubturneringen melder man sig til via Dansk Skak Unions turneringssystem eller på de fremlagte lister i klubben. E-mail steenjuul@post.tele.dk og telefon 23 32 47 39 kan også benyttes.

Indskud og præmier

Intet indskud i hurtigskakturneringerne.

Kr. 30,- i indskud i klubturneringerne, der dækker ratingafgift til Dansk Skak Union.

Beskedne vinpræmier i begge turneringstyper!