Bestyrelsen for Herning Skakklub har fået et nyt medlem, Jesper Maul Vidriksen.

Jesper overtager opgaverne som sekretær, der tidligere er blevet udført af Steen Juul Mortensen, bestyrelsens erfarne nestor. Steen fortsætter i bestyrelsen som menigt medlem. Jesper erstatter Henning Mikkonen, der fungerede som depotbestyrer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer opretholder deres positioner.

Jesper Maul Vidriksen siger om sin erfaring med skak: ”Min mormor lærte mig ret tidligt at spille skak. Som barn havde hun spillet i stalden med sin storebror, når koen skulle kælve. Da jeg var 14 år, begyndte jeg i Aaskov Skakklub, der var en hyggelig klub med fine spillelokaler. Mens jeg boede i Aarhus, spillede jeg i SK1968. Klubben har mange stærke spillere og fokus på sociale aktiviteter. Jeg var formand for klubben i tre år.”

Det er Jesper Maul Vidriksen, der fremadrettet som sekretær står for kontakt til pressen, indkaldelser til generalforsamling, invitationer til sociale arrangementer og “rykkere” vedrørende tilmelding til Byturneringen, Klubturneringen og Midtjylland Open mfl.

Jesper kan kontaktes via presse@herningskakklub.dk