Mandag den 8. maj kl. 19.00 afholder Herning Skakklub sin årlige generalforsamling på Vestervangskolen efterfulgt af en turnering i lynskak. Medlemmerne har modtaget indkaldelsen pr. e-mail og på anden vis.

Foruden formandens beretning, der opridser den sæson, der lige er gået og skuer lidt ind i fremtiden, er der valg til forskellige poster i bestyrelsen og andre tillidshverv i foreningen. Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent.

Herning Skakklub vil som sædvanlig være vært ved et beskedent, men godt traktement.

Vel mødt!