Støt ungdoms-spillerne!

Hjælp Dansk Skak Union til at kunne modtage en ikke ubetydelig arv.

Poul Jacobsen, formand for Dansk Skak Union er for et stykke tid siden blevet kontaktet af et ældre medlem, som gerne vil donere/testamentere et betydeligt beløb til støtte og udvikling af unionens største unge talenter. Støtten kan opnås efter nærmere bestemte kriterier, som vil blive offentliggjort senere, når aftalen bliver en realitet.

Støt projektet økonomisk

Medlemmet betinger donationen af, at unionen bliver optaget på listen over foreninger som kan slippe for boafgift, i tilfælde af at vi modtager en arv. For at opnå denne godkendelse, skal vi skaffe mindst 200 mennesker som hver vil donere kr. 200 til samme formål. Donationerne skal ske med navns nævnelse pr. donor, og der skal indsendes ansøgning om fritagelse senest 1. oktober 2023, ledsaget af en liste med bidragsyderne.

Der behøves næppe argumenteres for, hvad det betyder for Dansk Skak Union at realisere projektet!

Indsamling startet

Steen Juul Mortensen, Herning Skakklubs sekretær, har 2. påskedag 2023 påtaget sig at starte en indsamling under DM i Svendborg, og på trods af at budskabet først var blevet meddelt en ret snæver kreds dagen i forvejen, lykkedes det alligevel at komme godt i gang.

Siden har Steen taget forskellige initiativer og i skrivende stund har godt 70 personer meldt sig!

Hvordan kan du støtte?

Der vil komme et opslag på Unionens hjemmeside (www.skak.dk) og en lidt mere formaliseret ordning vil blive etableret.

Indtil da opfordrer Herning Skakklub dig til at indbetale kr. 200, – via MobilePay til Steen Juul Mortensens telefonnummer 23 32 47 39 og samtidig sende en e-mail til steenjuul@post.tele.dk med navn og fuldstændig postadresse samt CPR-nummer, hvis du ønsker fradrag – og der er fradrag!! – på selvangivelsen.

Hvem er donoren?

Donor ønsker at være anonym, indtil aftalen er realiseret, men Poul Jacobsen kan sammen med Steen Juul Mortensen, som har været en uvurderlig hjælp i forhandlingerne, indestå for donorens seriøsitet og identitet.

Poul Jacobsen er på unionens og de unge talenters vegne dybt taknemmelig for denne generøsitet og omsorg for Dansk Skak Unions fremtid, og han håber derfor, at flere vil hjælpe med at realisere ordningen, og sammen med ham glædes derved.