Logo for Herning Skakklub 2023

I år er det 25 år siden, at Herning Skakklub blev dannet ved en fusion af Herning Skakforening og Skakklubben af 1926, Herning.

I anledning af dette 25 års jubilæum inviterer klubben til

Jubilæums-turnering i hurtigskak

Søndag,

d. 30. april 2023

kl. 10.00

på Vestervangskolen i Herning

 

Præmier

Mindst 100% af indskuddet går til præmier. Ved ligestilling afgøres placeringen ved almindelig korrektion.

  • præmie i Mesterklassen kr. 2.000, – ved minimum 10 deltagere.
  • Øvrige præmier efter deltagerantal.

 

Turneringsform

7 runder Schweizer. Der opdeles i ratinggrupper:

  • Mester (1900-)
  • Basis 1 (1700-1899)
  • Basis 2 (1500-1699)
  • Basis 3 (500-1499)

Herning Skakklub forbeholder sig ret til at indplacere enkelte deltagere i en anden ratinggruppe end deres ratingtal berettiger til for at sikre et lige antal i grupperne.

 

Betænkningstid

20 minutter pr. spiller til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra første træk.

Turneringen forventes at være færdig ca. 17.45.

 

Tilmelding

Tilmeld dig senest fredag, den 28. april 2023 via DSU’s turneringssystem eller til Steen Juul Mortensen, tlf. 23 32 47 39 eller pr. e-mail til følgende adresse: steenjuul@post.tele.dk.

 

Indskud

Pris for deltagelse kr. 200, –

Ved indbetaling senest mandag, den 24. april kr. 150,-.

 

Betaling

Du indsætter dit indskud på konto 7620 4604664, betaler med Mobilepay på 21662257 eller betaler kontant på spilledagen.

BEMÆRK – GRATIS for nye skakspillere

Har du ikke spillet skak i klub før og er uden en rating i hurtigskak fra Dansk Skak Union, er du også meget velkommen til at deltage. Din rating og indplacering vil blive afgjort af turneringens hoveddommer.

 

Indskrivning

Indskrivningen foregår fra kl. 9.30. Vi beder dig møde i god tid, så vi kan starte til tiden.