Fra august venter et nyt skoleår med nye gymnasieelever, der skal ind og have skærpet deres hjerner og tillært sig en masse spændende ny viden. For mange er det en stor omvæltning at gå fra at være de store i folkeskolen til at blive regnet for ikke andet end frøer det nye sted.

Overvældende mængder af nye informationer kan samtidig være svære at navigere i. Nogle fag har stor betydning for fremtidige karrierevalg, andre ikke så meget, men spændende og interessant er det meste, så hvordan navigere, prioritere og tage de rette beslutninger?

At træne hjernen til at foretage begrundede valg, at tænke konsekvenser igennem, at opnå og bevare roen og overblikket selv under pres kan alt sammen opnås ved at spille skak. Hjernen er den muskel, der arbejdes mest med i gymnasiet, så hvorfor ikke netop træne den?

Man kan melde sig ind i den lokale skakklub (hvilket vil glæde os rigtig meget) som det mest indlysende, men der findes faktisk også andre metoder. En af disse er at anvende skak på gymnasiet, ikke blot i en klub, hvilket kan være hyggeligt nok, men som en integreret del af undervisningen.

Hvordan skak kan integreres i undervisningen har forlaget Systime faktisk et godt bud på med bogen “SKAK – alle fag på ét bræt”. Bogen kan både købes i tryk og som I-bog.

Er du underviser vil det være oplagt at drøfte en mulig implementering af bogen med dine kolleger.

Fra Herning Skakklubs side kan vi kun ønske jer rigtig god fornøjelse og selvfølgelig håbe på, at vi ses i klubben.

studerende