V I N D E R E   A F   Å R E T S   F Ø R S T E   T R Æ K

År Navn Klub
1996 1-3. Flemming Nielsen
1-3. Arne Christiansen
1-3. Finn Pedersen
Herning
Randers
Skolerne
1997 Finn Pedersen Skolerne
1998 Kim Pilgaard Kalundborg
1999 Finn Pedersen Skolerne
2000 Finn Pedersen Skolerne
2001 Tihomir Borovnika Århus
2002 Finn Pedersen Skolerne
2003 Andreas Wiwe Herning
2004 ?  
2005 Flemming Nielsen Herning
2006 Finn Pedersen Skolerne
2007 Finn Pedersen Skolerne
2008 Jesper Skjoldborg Viby
2009 Jens Ove Fries Nielsen Viborg
2010 Niels Jørgen Fries Nielsen Viborg
2011 Jackie Andersen Skanderborg
2012 1-2. Jens Ove Fries Nielsen
1-2. Mads Boe
Viborg
Skanderborg