J U B I L Æ U M S T U R    T I L    N O R D T Y S K L A N D    O G    P O L E N    2 0 0 8  

Billedreportage fra klubbens jubilæumstur 5-12 juli 2008:
      
Rejseoversigt
5 Afrejse og kørsel mod Lübeck
6 Wismar, Rostock og Stralsund      
Ma 7 Usedom, Prora, Rügen, Szczecin
Ti 8 Rejsen til Gdansk
On 9 Gdansk, Malbork    
To 10 Gdansk, Ketrzyn, Rastenburg, Ulveskansen
Fr 11 Gdansk, Søfartsmuseet, Westerplatte, afrejse med færge mod Karlskrona
12 Karlskrona over København mod Herning